Entries from 2019-01-09 to 1 day

Những cuốn sách toán trẻ em hay nhất

Tiếp xúc với Toán học sớm giúp trẻ phát triển trí tuệ, tăng cường tập trung, hình thành tư duy lập luận, giải quyết vấn đề logic, tạo tiền đề tốt cho tương lai. Dưới đây là gợi ý 3 cuốn sách Toán trẻ em giúp phát triển tư duy. “Pomat…